Testai
Pasitikrinkite savo norvegų kalbos žinias. Spręskite kalbos
lygio nustatymo diagnosinius testus.
Kodėl verta rinktis mus?
  • Individualiai sukurta ir išbandyta studijų programa;
  • Naujausia mokymosi medžiaga;
  • Neįkainojamos žinios visam gyvenimui;
  • Neformalūs susitikimai šnekamajai kalbai lavinti;
  • Padėsime įsilieti į norvegiškų ir ne tik įmonių Lietuvoje darbo rinką;
  • Konsultacijos su dėstytojais iš Norvegijos ir kitų Skandinavijos šalių;
  • Išskirtinis dėmesys kiekvienam studentui;
  • Jauna, veržli ir visada padėti pasirengusi komanda.

VISĄ VASARĄ A IR B LYGIO KURSAI 15% PIGIAU

Kursai

Norvegų kalbos kursai grupėse (4-10 žmonių)

Pagal turimą norvegų kalbos žinių lygį mokinius išskiriame į dvi grupes: pradedančiųjų ir pažengusiųjų. Mokomasi pagal iš anksto sudarytą visai grupei bendrą planą, padedantį lavinti įgūdžius visose srityse: skaityme, rašyme, kalbos suvokime bei kalbėjime. Numatyti periodiniai atsiskaitomieji darbai ir baigiamasis testas. Pamokoms naudojama tiek įprastinė metodika, tiek garsinė, vaizdinė medžiaga ir imitaciniai situacijų žaidimai.

Toks mokymosi būdas leis lavinti savo įgūdžius ir su grupės nariais bendrauti tik norvegų kalba. Jis naudingas tiems, kurie mėgsta dirbti grupėje bei sistemingai ir disciplinuotai įgyti naujų žinių.

Individualūs norvegų kalbos kursai (1-2 žmonės)

Mėgstantiems mokytis individualiai, sudarome programą pagal turimą norvegų kalbos žinių lygį ir kalbos lavinimo poreikius. Tokiuose užsiėmimuose dalyvauja mokytojas ir vienas arba du studentai. Pamokų laikas nustatomas, atsižvelgiant į Jums tinkantį studijų tvarkaraštį. Pagal studento žinių lygį galima daugiau dėmesio skirti pasirinktiems kalbos įgūdžiams lavinti: skaitymui, rašymui, kalbos suvokimui ar kalbėjimui.

Individualūs kalbos kursai iš besimokančiojo reikalauja daugiau motyvacijos ir atkaklaus mokymosi namuose. Numatyti periodiški žinių patikrinimai ir testai bei baigiamasis darbas.

Intensyvūs norvegų kalbos kursai

Laiko stoka nėra ta priežastis, dėl kurios turėtumėte atidėlioti šios perspektyvios kalbos mokymąsi. Sudarėme efektyvią studijų programą, nusiteikusiems per trumpą laiką įveikti norvegų kalbos barjerą. Glaustų ir koncentruotų kursų metu įveiksite X akademinių valandų programą vos per X savaites. Intensyvūs norvegų kalbos kursai orientuoti į visų lygių asmenis: nuo pradedančiųjų iki pažengusiųjų.

Norvegų kalbos kursai per Skype

Tai – individualaus pobūdžio kursai, orientuoti į norinčius išmokti norvegų kalbos, tačiau, dėl susiklosčiusių aplinkybių, negalinčius atvykti į kursus asmenis. Įvertinus studento turimų kalbos žinių lygį, mokytojas sudaro studijų programą, kurią suderina su besiruošiančiu mokytis. Abiejų pusių sutarimu sudarius studijų tvarkaraštį, pradedamos norvegų kalbos pamokos internetu. Į šią pamokų programą įtraukti periodiški žinių patikrinimai, testai ir baigiamasis darbas.

Specializuoti norvegų kalbos kursai

Šie išskirtiniai individualūs norvegų kalbos kursai orientuoti į medicinos personalą. Studijų programą sudarome ir pritaikome pagal asmeninius kiekvieno studento poreikius. Į ją įtraukiame specifines individualias užduotis bei atitinkamai deriname su bendrosios kalbos kursu. Specializituoti norvegų kalbos kursai yra ypač naudingi medicinos srityje dirbantiems žmonėms, kurie planuoja įsidarbinti norvegiškose įmonėse.

Vienkartinės norvegų kalbos konsultacijos

Jeigu ieškote darbo norvegiškoje įmonėje ir norite tinkamai pasiruošti pokalbiui – vienkartinė kalbos konsultacija gali būti tai, ko jums reikia. Kartu su mumis galėsite ne tik inscenizuoti būsimą pokalbį, bet ir gauti naudingų patarimų. Mūsų komanda teikia privačias norvegų kalbos konsultacijas įvairiausiais klausimais: nuo pasiruošimo kalbėjimo užduotims iki motyvacinių laiškų ar rašto darbų peržiūrėjimo. Prašome būsimos konsultacijos tikslą nurodyti iš anksto.

Kodėl verta rinktis mus?

Jeigu jau turite norvegų kalbos žinių, tačiau nesate tikri, kuriam lygiui priklausote - mes jums padėsime jį nustatyti. Tam naudojame diagnostinį arba individualų kalbos testą, kuris padeda atskleisti turimas žinias. Pradėjusiems mokytis kalbos iš pagrindų testo atlikti nereikia arba turime galimybę pasiūlyti diagnostinius testus.

* kalbos mokėjimo lygių lentelė

C2
Meistriškumas
Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose.
Geras mokėjimas
Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones.
C1
B2
"Aukštuma"
Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.
"Slenkstis"
Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus.
B1
A2
"Pusiaukelė"
Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.
"Lūžis"
Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti.
A1

Vertimai

Greitai, kokybiškai ir patraukliomis kainomis išversime įvairaus pobūdžio ir apimties tekstus: internetines svetaines,programinę įrangą, reklaminius tekstus, asmens dokumentus. 11 vertėjų ir redaktorių, tarp jų ir gimtakalbių, komanda verčia iš lietuvių/anglų į šiaurės šalių kalbas (danų, švedų, norvegų, suomių). Tekstai gali būti iš įvairių sričių: IT, teisiniai, medicininiai, finansų ar statybos.

Nemokama įvadinė pamoka pradedantiesiems online (rugsėjo 13 d.)

Būsena: Vyksta registracija
Paskaitų dienos: Derinama
Paskaitų laikas: 19.00-19.45 h Lietuvos laiku (18.00-18.45 NO laiku)
Kurso trukmė: iki 45 min
Kaina: Nemokama
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

A1.1 pradedančiųjų grupė online nuo rugsėjo 18 d.

Būsena: Formuojama (nuo 4-8 asm.)
Paskaitų dienos: I ir III (gali keistis)
Paskaitų laikas: 19.00-20.30 h Lietuvos laiku (gali keistis)
Kurso trukmė: 36 akad. val.
Kaina: 252 €̶
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

Interaktyvus kursas nuo nulio su 5 kalbos treniruotėmis grupėje (A1.1 lygiu)

Būsena: Formuojama (nuo 3 asmenų)
Paskaitų dienos: Jums patogiu metu (*kalbos treniruotės derinamos su grupe ir lektoriumi)
Paskaitų laikas: Jums patogiu metu (*kalbos treniruotės derinamos su grupe ir lektoriumi)
Kurso trukmė: iki 3 mėn.
Kaina: 126 €̶
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

A1.2 grupė online nuo rugsėjo 12 d.

Būsena: Formuojama (nuo 4-8 asm.)
Paskaitų dienos: II ir IV (gali keistis)
Paskaitų laikas: 18.00-19.30 h Lietuvos laiku (gali keistis)
Kurso trukmė: 36 akad. val.
Kaina: 252 €̶
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

A2.1 grupė online nuo rugsėjo 11 d.

Būsena: Formuojama (nuo 4-8 asm.)
Paskaitų dienos: I ir III (gali keistis)
Paskaitų laikas: Vakarinis, derinama
Kurso trukmė: 36 akad. val.
Kaina: 252 €̶
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

A2.2 grupė online nuo rugsėjo 14 d. online

Būsena: Formuojama (nuo 4-8 asm.)
Paskaitų dienos: II ir IV
Paskaitų laikas: 18.00-19.30 h Lietuvos laiku (gali keistis)
Kurso trukmė: 36 akad. val.
Kaina: 252 €̶
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

Individualūs norvegų kalbos kursai!

Būsena: Formuojama
Paskaitų dienos: Pr.A.T.K.Pn.
Paskaitų laikas: Jums patogiu laiku
Kurso trukmė: Pagal Jūsų asmeninį tempą ir poreikius
Kaina: nuo 20 €̶
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

Individualūs mokymai įvairaus amžiaus vaikams

Būsena: Vyksta registracija
Paskaitų dienos: Pr.A.T.K.Pn ir savaitgaliais
Paskaitų laikas: Jums patogiu laiku
Kurso trukmė: Pagal Jūsų asmeninį tempą ir poreikius
Kaina: nuo 20 €
Registruotis kursams
Daugiau informacijos

Kalbos treniruotės su gimtakalbiu norvegu B-C lygiai online

Būsena: Vyksta registracija
Paskaitų dienos: Derinama
Paskaitų laikas: Vakarinis, derinamas
Kurso trukmė: 36 akad. h
Kaina: nuo 288 €̶
Registruotis kursams
Daugiau informacijos
Apie mus

Ne veltui XIX a. vokiečių humanistas ir filosofas Johanas Volfgangas fon Gėtė pasakė, kad žmogus, nemokantis svetimų kalbų, nesupranta ir savosios. Bet kokios naujos kalbos mokymąsis yra malonus iššūkis tobulėti siekiančiam žmogui. Nors pirmieji žingsniai į naujos kalbos pasaulį gali pasirodyti labai sudėtingi, vėliau visas procesas ima tik lengvėti. Norvegų kalba primena neįmenamą mįslę, tačiau mes esame tam, kad padėtume Jums ją išspręsti.

Mūsų komandos pažintis su norvegų kalba buvo netikėta. Dar prieš pradėdami jos mokytis, visi supratome jos potencialą darbo rinkoje. Tiek Lietuvos, tiek visos Europos mastu. Išsiilgę žinių ir iššūkių sau, gilinomės į Norvegijos kultūrą ir pačią kalbą, skirdami visas jėgas jai išmokti. Vėliau mūsų pastangos atsipirko su kaupu – kiekvienam iš mūsų atsivėrė durys į daugumos norvegiškų įmonių Lietuvoje ofisus. Lygiai taip pat jos gali atsiverti ir Jums.

Darbas su norvegais neišgąsdino. Anaiptol. Tik paskatino dar geriau suprasti ir įsisavinti šią įdomią ir paslaptingą kalbą. Būtent susižavėjimas norvegų kalba mus visus ir sujungė. Be priekaištų išmokę kalbą, įgiję mokymui būtinų profesionalių savybių bei susidarę efektyvius norvegų kalbos mokymo planus, norime savo sukauptomis žiniomis pasidalinti su tais, kurie trokšta pagaliau kažką pakeisti savo gyvenimuose.

Šiuo metu Europos darbo rinkoje Skandinavijos kalbos tampa vis populiaresnės ir labiau paklausios. Ir, jeigu jau seniai svajojote įsidarbinti naujoje ir perspektyvioje įmonėje – tai Jūsų šansas!

Kontaktai

Užpildyti visus laukus

MB “Skandinavų kalbų studija”
Kursai vykdomi: Vienuolio g.4, Vilnius
Adresas korespondencijai: Kaštonų g. 5-8a, Vilnius
Elektroninis paštas: info@norvegukursai.lt
Telefonas: +37060443297